<div style="display:none"
                        class="mid-BW4kzZy-viYKC-AAAAAD7xAQAhOQEATclykrre-isvu@srce.hr"></div> <span style="font-family:Arial;font-size:11pt">Poštovani,<br /><br />sljedeći tjedan u utorak, 28.4.2020. od 7:30 do 8:00 sati najavljujemo radove na središnjoj bazi podataka sustava ISVU. U tom periodu doći će do prekida dostupnosti sustava od nekoliko minuta.Hvala na razumijevanju.</span><br /><br /><span style="font-family:Arial;font-size:11pt"> Pozdrav,<br /><br /> Hana Miljanić<br />Centar potpore ISVU-a<br /> Sektor za podršku korisnicima.<br />Sveučilište u Zagrebu,<br />Sveučilišni računski centar (Srce),<br /><a href="http://www.srce.unizg.hr/">www.srce.unizg.hr</a> <a href="mailto:isvu@srce.hr">isvu@srce.hr</a>,<br />tel. +385 1 6165 862, fax: +385 1 6165 867</span><br /><br /><span style="font-family:Arial;font-size:11pt">-</span>