<div style="display:none"
                        class="mid-BW4kzZy-wT0qz-AAAAAPVbAQB4XQAATYCTFHo7-isvu@srce.hr"></div> <span style="font-family:Arial;font-size:11pt">Poštovani,<br /><br />Kao što je navedeno, verzija 1 se gasi 1.lipnja 2020., a nakon toga podatke ćete moći dohvaćati putem verzije v2 (isto je omogućeno i sada). Više o v2 možete pronaći na sljedećoj stranici:<a href="https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/index.html">https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/index.html</a> </span><br /><br /><span style="font-family:Arial;font-size:11pt"> Pozdrav,<br /><br /> Hana Miljanić<br />Centar potpore ISVU-a<br /> Sektor za podršku korisnicima.<br />Sveučilište u Zagrebu,<br />Sveučilišni računski centar (Srce),<br /><a href="http://www.srce.unizg.hr/">www.srce.unizg.hr</a> <a href="mailto:isvu@srce.hr">isvu@srce.hr</a>,<br />tel. +385 1 6165 862, fax: +385 1 6165 867</span><br /><br /><span style="font-family:Arial;font-size:11pt"><div> <span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#1F497D">Poštovani</span><br /><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#1F497D"><p> </p></span><br /><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#1F497D">Da li je možda u planu neka zamjena za REST API koji se gasi 1. lipnja 2020. godine?</span><br /><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#1F497D">Pitam zbog sinkronizacije s web-om?</span><br /><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#1F497D">Unaprijed hvala.</span><br /><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#1F497D"><p> </p></span><br /><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#1F497D">Igor Horaček</span><br /><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#1F497D"><img width="378" height="234" style="width:3.9375in;height:2.4375in" src="cid:QfnVOv5RXxcrBzsH1gP0NuQlT7ALT7_E@srce.hr" alt="vizitka091" /></span><br /><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#1F497D"><p> </p></span><br /><b><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri,sans-serif">From:</span></b><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri,sans-serif"> Isvu-koordinator <b>On Behalf Of </b>Srce, Centar potpore ISVU<br /><b>Sent:</b> Monday, May 6, 2019 11:20 AM<br /><b>To:</b> isvu-koordinator <br /><b>Cc:</b> api ; Isvu-Vijece-Korisnika <br /><b>Subject:</b> [Srce, Isvu-koordinator] [isvu #187201] Najava gašenja dijela funkcionalnosti ISVU-a</span><br /><p> </p> <br /><span style="font-size:11.0pt;font-family:Arial,sans-serif">Poštovani,<br /><br />Srce/ISVU Centar potpore (ISVU CP) analiziralo je korištenje pojedinih funkcionalnosti sustava te je temeljem provedene analize predložilo Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO) ukidanje dijela funkcionalnosti sustava, prvenstveno onih minimalno korištenih, a dostupnih korisnicima dulji niz godina. Ministarstvo je prihvatilo naš prijedlog i ovom obavijesti najavljujemo gašenje sljedećih funkcionalnosti sustava:<br />1. Kontinuirano praćenje nastave<br />2. Raspored sati<br />3. Objava podataka o visokim učilištima na <a href="http://www.isvu.hr">www.isvu.hr</a><br />4. Verzija 1 ISVU REST API-ja<br /><br />Ukidanje funkcionalnosti iz točaka 1., 2. i 3. obavit će se na sljedeći način:<br />- onemogućiti će se evidencija novih podataka za akademsku godinu 2019./2020. i kasnije<br />- pregled evidentiranih podataka biti će moguć do kraja akademske godine 2019./2020.<br />- početkom akademske godine 2020./2021. obrisat će se svi evidentirani podaci i ukloniti će se sve opcije iz ISVU modula i korisničkih uputa<br /><br />Ukidanje funkcionalnosti iz točke 4. obavit će se na sljedeći način:<br />- verzija 1 ISVU REST API-ja proglasit će se zastarjelom sukladno pravilu ukidanja podrške pojedine verzije reprezentacije resursa za verziju 1 (<a href="https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v1/index.html#politika-ukidanja-podrke-pojedine-verzije-reprezen">https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v1/index.html#politika-ukidanja-podrke-pojedine-verzije-reprezen</a>)<br />- održavanje i razvoj verzije 1 ISVU REST API-ja svesti će se na eventualne sigurnosne probleme<br />- 1. lipnja 2020. godine u potpunosti će se ukinuti verzija 1 ISVU REST API-ja.<br /><br />Slijede detaljnije informacije vezane uz gašenje navedenih funkcionalnosti:<br />1. Kontinuirano praćenje nastave<br /><br />Zadnjih godina platforme za e-učenje se koriste sve više, a one pokrivaju i kontinuirano praćenje nastave uz sve ostale funkcionalnosti koje nude korisnicima. Tako je u Katalogu e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja RH (<a href="https://katalog-e-kolegija.srce.hr/">https://katalog-e-kolegija.srce.hr/</a>) u akademskoj godini 2018./2019. do sada evidentirano nešto više od 15.300 e-kolegija.<br /><br />Centar za e-učenje Srca ustanovama u sustavu visokog obrazovanja i nastavnicima omogućava korištenje sustava za e-učenje Merlin (<a href="https://merlin.srce.hr">https://merlin.srce.hr</a>) za potrebe izvođenja nastave u virtualnom okruženju. U sustavu Merlin dostupne su mnoge mogućnosti, pa tako i kontinuirano praćenje studenata. Mnogi nastavnici koji koriste sustav Merlin (u akademskoj godini 2018./2019. otvoreno je do sada 12.000+ e-kolegija) prate napredak studenata na e-kolegiju korištenjem mogućnosti Dovršetak aktivnosti/e-kolegija te korištenjem modula Ocjene.<br /><br />Sustav mogu koristiti besplatno svi nastavnici, studenti i ustanove u sustavu visokog obrazovanja za potrebe nastave u virtualnom okruženju koja se izvodi prema službenom redu predavanja ustanove u tekućoj akademskoj godini. Ustanove koje koriste sustav Merlin mogu samostalno administrirati svoje e-kolegije te povezati sustav Merlin s ISVU-om što omogućava otvaranje e-kolegija te upis nastavnika i studenata izravno iz ISVU-a.<br /><br />2. Raspored sati<br /><br />U akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. te 2017./2018. ovu funkcionalnost su koristila 2-3 visoka učilišta (ovisno o akademskoj godini).<br /><br />3. Objava podataka o visokim učilištima na <a href="http://www.isvu.hr">www.isvu.hr</a><br /><br />Visoka učilišta na ISVU web stranicama (<a href="https://www.isvu.hr">https://www.isvu.hr</a>) mogu objaviti podatke o nastavnom programu, o akademskom kalendaru te o organizacijskoj strukturi. Funkcionalnost je dostupna korisnicima od 2002. godine.<br /><br />U akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. te 2017./2018. objavu podataka (ovisno o akademskoj godini) o:<br />- nastavnom programu koristilo je 44-56 visokih učilišta,<br />- akademskom kalendaru koristilo je 24-34 visokih učilišta,<br />- organizacijskoj strukturi koristilo je 3-9 visokih učilišta.<br /><br />Početkom 2000-tih godina većina visokih učilišta imala je web stranice s minimalnim informacijama, objava podataka o nastavnom programu bila je prezahtjevna, podaci iz ISVU-a nisu bili programski dostupni. Danas visoka učilišta imaju bitno sadržajnije web stranice, redovito objavljuju informacijski paket, objava podataka je jednostavnija, a ISVU je od studenog 2011. godine omogućio programsko spajanje putem ISVU REST API-ja radi dohvata (i izmjene dijela podataka).<br /><br />Dodatno, pregled podataka o korištenju ISVU, na razini sustava ili razini visokog učilišta, dostupan je na <a href="https://www.isvu.hr/sustav/">https://www.isvu.hr/sustav/</a>.<br /><br />4. Verzija 1 ISVU REST API-ja<br /><br />ISVU REST API (<a href="https://www.isvu.hr/api/">https://www.isvu.hr/api/</a>) ima dvije verzije i obje verzije uglavnom pokrivaju iste podatke i poslovne procese visokih učilišta u ISVU. Prednost verzije 2 je u tome što pojednostavljuje nezavisni razvoj API-ja i klijentskih aplikacija tako da je moguće proširivati izložene resurse, dodavati nove te mijenjati implementaciju na serverskoj strani (strani ISVU REST API-ja) bez ikakve potrebe za promjenom klijentskih aplikacija ISVU REST API-ja. Zadnjih nekoliko godina praktički se sav novi razvoj se odnosio na verziju 2 API-ja.<br /><br />Srdačan pozdrav,<br />Denis Kranjčec<br /></span><br /><br /><br /><br /><span style="font-size:11.0pt;font-family:Arial,sans-serif">-</span> <br /> </div></span>