<div style="display:none"
                        class="mid-BW4kzZy-Ze9gX-AAAAAJEFAQDTqwAATbkPMjK1-isvu@srce.hr"></div> <span style="font-family:Arial;font-size:11pt">Poštovani,<br /><br /> ISVU sustav je bio nedostupan, 6.9.2019. od 3:03 do 10:00, zbog neočekivanih tehničkih problema koji su riješeni. Ispričavamo se i zahvaljujemo na razumijevanju.<br /><br /> Srdačan pozdrav,<br /><br /> Centar potpore ISVU, Sektor za podršku korisnicima<br />Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce) <br /><a href="http://www.srce.unizg.hr/">www.srce.unizg.hr</a>, <a href="mailto:isvu@srce.hr">isvu@srce.hr</a>, tel: +385 1 616 5862</span><br /><br /><span style="font-family:Arial;font-size:11pt"></span><br /><br /><span style="font-family:Arial;font-size:11pt">-</span>