<div style="display:none"
                        class="mid-BW4kzZy-oIOAv-AAAAAHL+AADhpwAATVXejXSH-isvu@srce.hr"></div> <span style="font-family:Arial;font-size:11pt">Poštovani,<br /><br /> obavještavamo Vas da smo, sukladno postupku obrade zahtjeva korisnika od strane CP ISVU, objavili popise neriješenih korisničkih zahtjeva na adresi:<a href="https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=27690384">https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=27690384</a> <br /><br /> Pozdrav,<br /><br /> Hana Miljanić<br /> Centar potpore ISVU-a<br /> Sektor za podršku korisnicima.<br /> Sveučilište u Zagrebu,<br /> Sveučilišni računski centar (Srce),<br /><a href="http://www.srce.unizg.hr/">www.srce.unizg.hr</a> <a href="mailto:isvu@srce.hr">isvu@srce.hr</a>,<br /> tel. +385 1 6165 862, fax: +385 1 6165 867<br /><br /> </span><br /><br /><span style="font-family:Arial;font-size:11pt"></span><br /><br /><span style="font-family:Arial;font-size:11pt">-</span>