[Srce, ISVU REST API] [isvu #187201] Najava gašenja dijela funkcionalnosti ISVU-a

Srce, Centar potpore ISVU isvu at srce.hr
Tue Nov 19 10:28:07 CET 2019


Poštovani,

Kao što je navedeno, verzija 1 se gasi 1.lipnja 2020., a nakon toga podatke ćete moći
dohvaćati putem verzije v2 (isto je omogućeno i sada). Više o v2 možete pronaći na
sljedećoj stranici:[h̲t̲t̲ps̲://w̲w̲w̲.i̲s̲v̲u̲.h̲r̲/a̲pi̲/d̲o̲k̲u̲m̲e̲n̲t̲a̲c̲i̲ja̲/v̲2̲-h̲a̲l̲/i̲n̲d̲e̲x̲.h̲t̲m̲l̲][1] 

 Pozdrav,

Hana Miljanić
Centar potpore ISVU-a
Sektor za podršku korisnicima.
Sveučilište u Zagrebu,
Sveučilišni računski centar (Srce),
[w̲w̲w̲.s̲r̲c̲e̲.u̲n̲i̲z̲g.h̲r̲](http://www.srce.unizg.hr/) isvu at srce.hr <i̲s̲v̲u̲@s̲r̲c̲e̲.h̲r̲>,
tel. +385 1 6165 862, fax: +385 1 6165 867

Poštovani
 


Da li je možda u planu neka zamjena za REST API koji se gasi 1. lipnja 2020. godine?
Pitam zbog sinkronizacije s web-om?
Unaprijed hvala.
 


Igor Horaček
[image:vizitka091] 
 


FROM: Isvu-koordinator ON BEHALF OF Srce, Centar potpore ISVU
SENT: Monday, May 6, 2019 11:20 AM
TO: isvu-koordinator 
CC: api ; Isvu-Vijece-Korisnika 
SUBJECT: [Srce, Isvu-koordinator] [isvu #187201] Najava gašenja dijela funkcionalnosti
ISVU-a
 


Poštovani,

Srce/ISVU Centar potpore (ISVU CP) analiziralo je korištenje pojedinih funkcionalnosti
sustava te je temeljem provedene analize predložilo Ministarstvu znanosti i obrazovanja 
(MZO) ukidanje dijela funkcionalnosti sustava, prvenstveno onih minimalno korištenih, a
dostupnih korisnicima dulji niz godina. Ministarstvo je prihvatilo naš prijedlog i ovom
obavijesti najavljujemo gašenje sljedećih funkcionalnosti sustava:
1. Kontinuirano praćenje nastave
2. Raspored sati
3. Objava podataka o visokim učilištima na [w̲w̲w̲.i̲s̲v̲u̲.h̲r̲](http://www.isvu.hr)
4. Verzija 1 ISVU REST API-ja

Ukidanje funkcionalnosti iz točaka 1., 2. i 3. obavit će se na sljedeći način:
- onemogućiti će se evidencija novih podataka za akademsku godinu 2019./2020. i kasnije
- pregled evidentiranih podataka biti će moguć do kraja akademske godine 2019./2020.
- početkom akademske godine 2020./2021. obrisat će se svi evidentirani podaci i ukloniti
će se sve opcije iz ISVU modula i korisničkih uputa

Ukidanje funkcionalnosti iz točke 4. obavit će se na sljedeći način:
- verzija 1 ISVU REST API-ja proglasit će se zastarjelom sukladno pravilu ukidanja podrške
pojedine verzije reprezentacije resursa za verziju 1 (
[h̲t̲t̲ps̲://w̲w̲w̲.i̲s̲v̲u̲.h̲r̲/a̲pi̲/d̲o̲k̲u̲m̲e̲n̲t̲a̲c̲i̲ja̲/v̲1̲/i̲n̲d̲e̲x̲.h̲t̲m̲l̲][2])
- održavanje i razvoj verzije 1 ISVU REST API-ja svesti će se na eventualne sigurnosne
probleme
- 1. lipnja 2020. godine u potpunosti će se ukinuti verzija 1 ISVU REST API-ja.

Slijede detaljnije informacije vezane uz gašenje navedenih funkcionalnosti:
1. Kontinuirano praćenje nastave

Zadnjih godina platforme za e-učenje se koriste sve više, a one pokrivaju i kontinuirano
praćenje nastave uz sve ostale funkcionalnosti koje nude korisnicima. Tako je u Katalogu
e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja RH (
[h̲t̲t̲ps̲://k̲a̲t̲a̲l̲o̲g-e̲-k̲o̲l̲e̲gi̲ja̲.s̲r̲c̲e̲.h̲r̲/](https://katalog-e-kolegija.srce.hr/)) u akademskoj
godini 2018./2019. do sada evidentirano nešto više od 15.300 e-kolegija.

Centar za e-učenje Srca ustanovama u sustavu visokog obrazovanja i nastavnicima omogućava
korištenje sustava za e-učenje Merlin ([h̲t̲t̲ps̲://m̲e̲r̲l̲i̲n̲.s̲r̲c̲e̲.h̲r̲](https://merlin.srce.hr))
za potrebe izvođenja nastave u virtualnom okruženju. U sustavu Merlin dostupne su mnoge
mogućnosti, pa tako i kontinuirano praćenje studenata. Mnogi nastavnici koji koriste
sustav Merlin (u akademskoj godini 2018./2019. otvoreno je do sada 12.000+ e-kolegija)
prate napredak studenata na e-kolegiju korištenjem mogućnosti Dovršetak
aktivnosti/e-kolegija te korištenjem modula Ocjene.

Sustav mogu koristiti besplatno svi nastavnici, studenti i ustanove u sustavu visokog
obrazovanja za potrebe nastave u virtualnom okruženju koja se izvodi prema službenom redu
predavanja ustanove u tekućoj akademskoj godini. Ustanove koje koriste sustav Merlin mogu
samostalno administrirati svoje e-kolegije te povezati sustav Merlin s ISVU-om što
omogućava otvaranje e-kolegija te upis nastavnika i studenata izravno iz ISVU-a.

2. Raspored sati

U akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. te 2017./2018. ovu funkcionalnost su
koristila 2-3 visoka učilišta (ovisno o akademskoj godini).

3. Objava podataka o visokim učilištima na [w̲w̲w̲.i̲s̲v̲u̲.h̲r̲](http://www.isvu.hr)

Visoka učilišta na ISVU web stranicama ([h̲t̲t̲ps̲://w̲w̲w̲.i̲s̲v̲u̲.h̲r̲](https://www.isvu.hr)) mogu
objaviti podatke o nastavnom programu, o akademskom kalendaru te o organizacijskoj
strukturi. Funkcionalnost je dostupna korisnicima od 2002. godine.

U akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. te 2017./2018. objavu podataka (ovisno o
akademskoj godini) o:
- nastavnom programu koristilo je 44-56 visokih učilišta,
- akademskom kalendaru koristilo je 24-34 visokih učilišta,
- organizacijskoj strukturi koristilo je 3-9 visokih učilišta.

Početkom 2000-tih godina većina visokih učilišta imala je web stranice s minimalnim
informacijama, objava podataka o nastavnom programu bila je prezahtjevna, podaci iz ISVU-a
nisu bili programski dostupni. Danas visoka učilišta imaju bitno sadržajnije web stranice,
redovito objavljuju informacijski paket, objava podataka je jednostavnija, a ISVU je od
studenog 2011. godine omogućio programsko spajanje putem ISVU REST API-ja radi dohvata (i
izmjene dijela podataka).

Dodatno, pregled podataka o korištenju ISVU, na razini sustava ili razini visokog
učilišta, dostupan je na [h̲t̲t̲ps̲://w̲w̲w̲.i̲s̲v̲u̲.h̲r̲/s̲u̲s̲t̲a̲v̲/](https://www.isvu.hr/sustav/).

4. Verzija 1 ISVU REST API-ja

ISVU REST API ([h̲t̲t̲ps̲://w̲w̲w̲.i̲s̲v̲u̲.h̲r̲/a̲pi̲/](https://www.isvu.hr/api/)) ima dvije verzije i
obje verzije uglavnom pokrivaju iste podatke i poslovne procese visokih učilišta u ISVU.
Prednost verzije 2 je u tome što pojednostavljuje nezavisni razvoj API-ja i klijentskih
aplikacija tako da je moguće proširivati izložene resurse, dodavati nove te mijenjati
implementaciju na serverskoj strani (strani ISVU REST API-ja) bez ikakve potrebe za
promjenom klijentskih aplikacija ISVU REST API-ja. Zadnjih nekoliko godina praktički se
sav novi razvoj se odnosio na verziju 2 API-ja.

Srdačan pozdrav,
Denis Kranjčec
-

---------------------------------------------
[1] https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/index.html
[2] https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v1/index.html#politika-ukidanja-podrke-pojedine-verzije-reprezen
Ref-Mid: BW4kzZy-wT0qz-AAAAAPVbAQB4XQAATYCTFHo7-isvu at srce.hr
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://list.srce.hr/pipermail/api/attachments/20191119/e32aaffa/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 13349 bytes
Desc: not available
URL: <http://list.srce.hr/pipermail/api/attachments/20191119/e32aaffa/attachment-0001.jpg>


More information about the api mailing list