[Srce, ISVU REST API] [isvu #396886] ISVU - korisnički zahtjevi 03/19

Srce, Centar potpore ISVU isvu at srce.hr
Mon Mar 4 14:40:39 CET 2019


Poštovani,obavještavamo Vas da smo, sukladno postupku obrade zahtjeva korisnika od strane CP ISVU,
objavili popise neriješenih korisničkih zahtjeva na adresi:

https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=27690384#Korisničkizahtjevi-2019.godina-
Pregledkorisničkihzahtjevanadan04.03.2019.godine

S poštovanjem,

Martina Šarić
Centar potpore ISVU-a
Sektor za podršku korisnicima.
Sveučilište u Zagrebu,
Sveučilišni računski centar (Srce),
[w̲w̲w̲.s̲r̲c̲e̲.u̲n̲i̲z̲g.h̲r̲](http://www.srce.unizg.hr) 
isvu at srce.hr,
tel. +385 1 6165 862 -
Ref-Mid: BW4kzZy-tiPo2-AAAAAHI+AACyIgAATZ5WaArh-isvu at srce.hr
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://list.srce.hr/pipermail/api/attachments/20190304/472ccd24/attachment.html>


More information about the api mailing list