ISVU - korisni�ki zahtjevi (05/18)

Srce, Centar potpore ISVU isvu at srce.hr
Mon May 7 12:48:10 CEST 2018


Poštovani,

 
obavještavamo Vas da smo, sukladno postupku obrade zahtjeva korisnika od strane CP ISVU, objavili popise neriješenih korisničkih zahtjeva na adresi:

https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=17826272#Korisni%C4%8Dkizahtjevi-2018.godina-Pregledkorisni%C4%8Dkihzahtjevanadan7.5.2018.godine

Srdačan pozdrav,
-- 
Lukša Kraljević
Centar potpore ISVU, Sektor za informacijske sustave
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce), www.srce.unizg.hr
isvu at srce.hr, tel: +385 1 616 5862, fax: +385 1 616 5867 
-----------------------------------------------------------------------
Ova poruka poslana je pomocu SRCE remaileraMore information about the api mailing list