[Srce, ISVU REST API] Prijave ISVU REST timu za 4 problema koje sam/smo detektirali

Srce, Centar potpore ISVU isvu at srce.hr
Fri Feb 9 14:53:12 CET 2018


Poštovani,

1. Vaš zahtjev smo zabilježili pod šifrom REST-259. Nakon sljedeće analize zaprimljenih zahtjeva, objavit ćemo odluku vezanu uz njegovo rješavanje, sukladno Pravilniku o radu CP ISVU.

2. Zahvaljujemo na prijavi greške. Ista će biti ispravljena sa sljedećom verzijom aplikacije.

3. Engleski nazivi za znanstvena područja ne postoje.

4. S novom verzijom aplikacije povećat ćemo broj znakova koji se mogu unijeti u ovo polje, no postojeći zapisi će i dalje biti skraćeni.
Također, molimo da nam pošaljete zahtjeve koje izvodite za engleski jezik kako bi mogli detaljnije istražiti ostale slučajeve.

Naša preporuka je da koristite verziju 2.

Srdačan pozdrav,
Kristijan Salaj
Centar potpore ISVU, Sektor za informacijske sustave
 
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce), www.srce.unizg.hr
isvu at srce.hr, tel: +385 1 616 5862, fax: +385 1 616 5867 
From: Darko Viducic [mailto:darko.viducic at riteh.hr] 
Sent: Friday, February 9, 2018 8:31 AM
To: api at isvu.hr; 'Srce, Centar potpore ISVU' <isvu at srce.hr>
Subject: [isvu #929898] Prijave ISVU REST timu za 4 problema koje sam/smo detektirali

Poštovani!

Razvijamo svoju aplikaciju za završetak studija (razlog naše Sveučilište koristi 3 ocjena – slovna, postotna i nacionalna)
Imamo nekoliko problema koji su u prilogu te Vas molimo da to probate što žurnije riješiti.
Lp,
Darko Vidučić

1) Studij - nedostaje polje za jezik izvođenja studija 

nedostaje nam podatak Jezik/jezici na kojemu/ima je studij. Kroz ISVU aplikaciju to se vidi kao "jezik izvođenja studija" (tako se zove polje) što stoji u objektima tipa „Elementi strukture studija“
Tražili smo na više mjesta no nismo našli. Najlogičnije mjesto nam se čini da je:
•	endpoint: https://www.isvu.hr/apiproba/vu/69/nastavniprogram/elementstrukturestudija/1119https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v1/index.html#detaljni-podaci-o-elementu-strukture-studija


2) Detaljni podaci o završnim radovima - mentor 2 ima krivu oznaku

na api-u za detaljne podatke o završnim radovima 
•	https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v1/index.html#DetaljniPodaciORadovima
•	npr. https://www.isvu.hr/apiproba/vu/69/zavrsetakstudija/rad/student/jmbag/0069055666/studij/1119/ ::
daje u polju mentora pod rednim brojem 2 krivu oznaku BS002, trebala bi biti DI018:

<mentor redniBroj="2">
  <oznaka>BS002</oznaka>
  <ime>Dario</ime>
  <prezime>Iljkić</prezime>
  <ulogaMentora oznaka="K">komentor</ulogaMentora>
</mentor>

nama izgleda kao da je nekako greškom "nasljedio" od prethodnog mentora u listi:
<mentori>
  <mentor redniBroj="1">
    <oznaka>BS002</oznaka>
    <ime>Božo</ime>
    <prezime>Smoljan</prezime>
    <ulogaMentora oznaka="M">mentor</ulogaMentora>
  </mentor>
  <mentor redniBroj="2">
    <oznaka>BS002</oznaka>
    <ime>Dario</ime>
    <prezime>Iljkić</prezime>
    <ulogaMentora oznaka="K">komentor</ulogaMentora>
  </mentor>


3) Detaljni podaci o studiju nemaju područje na engleskom
Detaljni podaci o studiju imaju podatke o području:
•	nastavniprogram/elementstrukturestudija/{sifraElementaStruktureStudija}
•	npr. https://www.isvu.hr/apiproba/vu/69/nastavniprogram/elementstrukturestudija/1100/
daje rezultat:
  <znanstvenaPodrucja>
    <znanstvenoPodrucje>
      <akademskaGodinaOd>2016</akademskaGodinaOd>
      <podrucje sifra="2">PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI</podrucje>
    </znanstvenoPodrucje>
  </znanstvenaPodrucja>

no nama nedostaje engleski naziv za područje. 


4) Dopunsku ispravu za završetak studija - opisni tekstovi nisu potpuni

Api za dopunsku ispravu za završetak studija:
•	zavrsetakstudija/dokument/dopunskaisprava/student/jmbag/<jmbag>/paralelnistudij/<studij>/jezik/hr
•	npr. https://www.isvu.hr/apiproba/vu/69/zavrsetakstudija/dokument/dopunskaisprava/student/jmbag/0069055666/paralelnistudij/1/jezik/hr

Dužine pojedinih opisnih polja na hrvatskoj i engleskoj (zavrsetakstudija/dokument/dopunskaisprava/student/jmbag/<jmbag>/paralelnistudij/<studij>/jezik/en)
izgledaju skraćeno. Primjer: 

<pravniStatusInstitucija>Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, javno visoko učilište, temeljem dopusnice ministra znanosti, obrazovanja i špor</pravniStatusInstitucija>

Na engleskom takvih slučajeva ima više:
•	pravni status institucije: 
the University of Rijeka, the Faculty of Engineering, public institution of higher education, on the ground of license i
•	Pristup daljnjem studiju (po studiju): 
After finishing graduate university study of mehanical engineering, Master of Professional studies can either pursue doctoral education at
•	Profesionalni status (po studiju): 
After completion of professional exams required by law, Master of professional studies can practice his/her professional activities within
•	Zahtjevi - rezultati studija (po studiju): 
All exams must be successfully passed, the final degree work done and defended, and minimum 120 credit points gained. With the
•	Sustav ocjenjivanja: 
    Two mark grading systems are being used. For groups of 39 or fewer students either relative or absolute grading may be used whereas 
    ...
    60 -69 D sufficient (2)
    50 -59 E sufficient (2) 	Virus-free. www.avg.com -----------------------------------------------------------------------
Ova poruka poslana je pomocu SRCE remaileraMore information about the api mailing list