[Srce, ISVU REST API] Prijave ISVU REST timu za 4 problema koje sam/smo detektirali

Darko Viducic darko.viducic at riteh.hr
Fri Feb 9 08:31:17 CET 2018


Poštovani!

 

Razvijamo svoju aplikaciju za završetak studija (razlog naše Sveučilište koristi 3 ocjena – slovna, postotna i nacionalna)

Imamo nekoliko problema koji su u prilogu te Vas molimo da to probate što žurnije riješiti.

Lp,

Darko Vidučić

 

1) Studij - nedostaje polje za jezik izvođenja studija 

 

nedostaje nam podatak Jezik/jezici na kojemu/ima je studij. Kroz ISVU aplikaciju to se vidi kao "jezik izvođenja studija" (tako se zove polje) što stoji u objektima tipa „Elementi strukture studija“

Tražili smo na više mjesta no nismo našli. Najlogičnije mjesto nam se čini da je:

*	endpoint: https://www.isvu.hr/apiproba/vu/69/nastavniprogram/elementstrukturestudija/1119
*	https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v1/index.html#detaljni-podaci-o-elementu-strukture-studija

 

 

2) Detaljni podaci o završnim radovima - mentor 2 ima krivu oznaku

 

na api-u za detaljne podatke o završnim radovima 

*	https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v1/index.html#DetaljniPodaciORadovima
*	npr. https://www.isvu.hr/apiproba/vu/69/zavrsetakstudija/rad/student/jmbag/0069055666/studij/1119/ ::

daje u polju mentora pod rednim brojem 2 krivu oznaku BS002, trebala bi biti DI018:

 

<mentor redniBroj="2">

  <oznaka>BS002</oznaka>

  <ime>Dario</ime>

  <prezime>Iljkić</prezime>

  <ulogaMentora oznaka="K">komentor</ulogaMentora>

</mentor>

 

nama izgleda kao da je nekako greškom "nasljedio" od prethodnog mentora u listi:

<mentori>

  <mentor redniBroj="1">

    <oznaka>BS002</oznaka>

    <ime>Božo</ime>

    <prezime>Smoljan</prezime>

    <ulogaMentora oznaka="M">mentor</ulogaMentora>

  </mentor>

  <mentor redniBroj="2">

    <oznaka>BS002</oznaka>

    <ime>Dario</ime>

    <prezime>Iljkić</prezime>

    <ulogaMentora oznaka="K">komentor</ulogaMentora>

  </mentor>

 

 

3) Detaljni podaci o studiju nemaju područje na engleskom

Detaljni podaci o studiju imaju podatke o području:

*	nastavniprogram/elementstrukturestudija/{sifraElementaStruktureStudija}
*	npr. https://www.isvu.hr/apiproba/vu/69/nastavniprogram/elementstrukturestudija/1100/

daje rezultat:

  <znanstvenaPodrucja>

    <znanstvenoPodrucje>

      <akademskaGodinaOd>2016</akademskaGodinaOd>

      <podrucje sifra="2">PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI</podrucje>

    </znanstvenoPodrucje>

  </znanstvenaPodrucja>

 

no nama nedostaje engleski naziv za područje. 

 

 

4) Dopunsku ispravu za završetak studija - opisni tekstovi nisu potpuni

 

Api za dopunsku ispravu za završetak studija:

*	zavrsetakstudija/dokument/dopunskaisprava/student/jmbag/<jmbag>/paralelnistudij/<studij>/jezik/hr
*	npr. https://www.isvu.hr/apiproba/vu/69/zavrsetakstudija/dokument/dopunskaisprava/student/jmbag/0069055666/paralelnistudij/1/jezik/hr

 

Dužine pojedinih opisnih polja na hrvatskoj i engleskoj (zavrsetakstudija/dokument/dopunskaisprava/student/jmbag/<jmbag>/paralelnistudij/<studij>/jezik/en)

izgledaju skraćeno. Primjer: 

 

<pravniStatusInstitucija>Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, javno visoko učilište, temeljem dopusnice ministra znanosti, obrazovanja i špor</pravniStatusInstitucija>

 

Na engleskom takvih slučajeva ima više:

*	pravni status institucije: 

the University of Rijeka, the Faculty of Engineering, public institution of higher education, on the ground of license i

*	Pristup daljnjem studiju (po studiju): 

After finishing graduate university study of mehanical engineering, Master of Professional studies can either pursue doctoral education at

*	Profesionalni status (po studiju): 

After completion of professional exams required by law, Master of professional studies can practice his/her professional activities within

*	Zahtjevi - rezultati studija (po studiju): 

All exams must be successfully passed, the final degree work done and defended, and minimum 120 credit points gained. With the

*	Sustav ocjenjivanja: 

    Two mark grading systems are being used. For groups of 39 or fewer students either relative or absolute grading may be used whereas 

    ...

    60 -69 D sufficient (2)

    50 -59 E sufficient (2)

 

 ---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://list.srce.hr/pipermail/api/attachments/20180209/5b7c6db4/attachment.html>


More information about the api mailing list