[Srce, ISVU REST API] ISVU - korisnički zahtjevi (02/18)

Srce, Centar potpore ISVU isvu at srce.hr
Mon Feb 5 14:54:38 CET 2018


Poštovani,

 

obavještavamo Vas da smo, sukladno postupku obrade zahtjeva korisnika od
strane CP ISVU, objavili popise neriješenih korisničkih zahtjeva na adresi:

https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=7798802#Korisni%C4%8Dkizah
tjevi-Pregledkorisni%C4%8Dkihzahtjevanadan5.2.2018.godine

 

Srdačan pozdrav,

Denis Kranjčec

 

-- 

Denis Kranjčec, predstojnik sektora

Centar potpore ISVU, Sektor za informacijske sustave

 Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce),
<http://www.srce.unizg.hr> www.srce.unizg.hr

e-mail:  <mailto:isvu at srce.hr> isvu at srce.hr, tel. +385 1 616 5862, fax: +385
1 616 5867

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://list.srce.hr/pipermail/api/attachments/20180205/15ad7503/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.gif
Type: image/gif
Size: 1553 bytes
Desc: not available
URL: <http://list.srce.hr/pipermail/api/attachments/20180205/15ad7503/attachment.gif>


More information about the api mailing list