[API] ISVU REST API novosti

Srce, Centar potpore ISVU isvu at srce.hr
Wed Jun 10 16:05:23 CEST 2015


Poštovani,

obavještavamo vas da se na produkciji nalazi nova verzija ISVU REST API sučelja sa sljedećim novostima:

: dostupna je nova verzija resursa Popis ispitnih rokova te resursa Popis ispitnih rokova u akademskoj godini, koje uz datume roka vraćaju i vrstu roka. Na taj način se dobije popis jednoznačno određenih ispitnih rokova (jer je moguće na isti datum evidentirati više rokova različitih vrsta).
: dostupni su zamjenski resursi Detaljni podaci o ispitnom roku za GET i DELETE metode. Dohvatom ispitnog roka po datumu i vrsti roka omogućen je dohvat točno određenog roka. Preporuča se korištenje ovog novog resursa jer dohvat samo po datumu ne radi ispravno. Brisanjem po datumu i vrsti roka omogućeno je brisanje jednoznačno određenog zapisa. Preporuča se korištenje ovog novog resursa jer je brisanjem samo po datumu bilo moguće obrisati sve ispite rokove za taj predmet na taj datum, što nije bila zamišljena namjena tog resursa.
: resurs Detaljni podaci o ustrojstvenoj jedinici je dorađen tako da se dohvaćaju naziv na svim jezicima na kojima je evidentiran. 


Lijep pozdrav,

-- 
Martina Starman 
Centar potpore ISVU, Sektor za informacijske sustave  
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce), www.srce.unizg.hr 
isvu at srce.hr, tel: +385 1 616 5862, fax: +385 1 616 5867 
-----------------------------------------------------------------------
Ova poruka poslana je pomocu SRCE remaileraMore information about the api mailing list