[API] Nova verzija modula Ispiti i Studiji i studenti i ISVU REST API

helpdesk at isvu.hr helpdesk at isvu.hr
Tue Nov 18 17:44:59 CET 2014


Poštovani,

objavljene su nove verzije ISVU modula Studiji i studenti, Ispiti i ISVU REST API, te Vas ovim putem obavještavamo o novostima u sustavu. Napominjemo kako će se nove verzije ovih modula automatski preuzeti i instalirati na Vaša računala prilikom prvog sljedećeg pokretanja modula.

* Zbog bolje interoperabilnosti s drugim sustavima uvode se podaci o naseljima, gradovima i općinama te županijama koje vodi Državna geodetska uprava. Prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/2007, 124/2010) Državna geodetska uprava vodi Središnji registar prostornih jedinica. U ISVU se podaci iz Registra vode u tri nova kataloga(modul Studiji i studenti->Katalozi), a povezani su s postojećim katalogom mjesta. Jedinstvena oznaka naselja iz Središnjeg registra prostornih jedinica bit će dodana u sve resurse u kojima se radi referenca na mjesto u programskom sučelju ISVU REST API.

* Ugrađena je mogućnost ograničenja obrade zahtjeva koje se temelji na IP adresi s koje je zahtjev poslan. Da biste aktivirali ovo ograničenje za svoje informacijske sustave potrebno je u modulu ISVU Admin koordinator evidentirati dozvoljeni raspon IP adresa. Ako se IP adresa s koje je zahtjev poslan nalazi u evidentiranom rasponu, tada se zahtjev obrađuje, a inače se zahtjev odbija. Ukoliko raspon IP adresa nije evidentiran za pojedini informacijski sustav, to znači da se opisana provjera neće obavljati.

* Omogućen je ispravak AAI podataka ukoliko se stanje u imeniku razlikuje od stanja u ISVU:
 - student ili osoba u imeniku ima identitet, a u ISVU nema podatke vezane uz AAI
 - AAI podaci o studentu ili osobi u ISVU ne odgovaraju onima u imeniku 

Ostale novosti odnose se na module Studiji i studenti i Ispiti:
*	Dodani su novi statusi elektroničkih identiteta – „Greška kod kreiranja“ i „Greška kod brisanja“ (AAI-167)
*	Popravljen je tekst pogreške kod evidencije zabrane izlaska na ispit (ISP-114)
*	Popravljen je ispis naziva predmeta na Raspored za pismeni na kojem nedostaje dio naziva (ISP-164)
*	Zaključavanje roka je onemogućeno ako nije zaključan prethodni rok (ISP-257)
*	Popravljene su ovlasti za unos broja zapisnika i ukupne ocjene obrane kroz modul Ispiti (ISP-283)
*	Poboljšana je provjera koja je onemogućavala postavljanje statusa predmeta na odslušan na način da sada uzima u obzir semestar u kojem se predmet nalazi u nastavnom programu (ISP-295)
*	Omogućena je izmjena članova povjerenstva u prozoru „Studentov završni/diplomski zadatak“ u modulu Ispiti kao što je to moguće u modulu Studiji i studenti (ISP-309)
*	Onemogućeno je brisanje rasporeda ako postoji storno ispita pred povjerenstvom (ISP-330)
*	Popravljena je pogreška koja je onemogućavala unos ocjena ispita pred povjerenstvom članova povjerenstva koji nemaju ovlasti na predmetu (ISP-353) 
*	Onemogućena je promjena datuma provjere kontinuiranog praćenja ako postoji termin provjere s manjim datumom (ISP-355)
*	U prozoru „Rezultati pismenih ispita“ omogućena je opcija „Ispis rezultat“ (ISP-364)
*	Omogućena je promjena iako postoji ocjenjivač usmenog dijela ispita koji nije izvođač na predmetu u slučaju da je riječ o ispitu pred povjerenstvom (ISP-366) 
*	Vrijednost atributa „Upisuje se paralelno s drugim elementom“ sada se kopira korištenjem opcije „Kopiraj označene retke“ u listi „Lista-Element strukture studija“ (LIB-65)
*	Omogućeno kopiranje teksta opcijom za kopiranje iz pomoćnog izbornika (LIB-72)
*	Popravljeno je sortiranje klikom na stupac u listi koja se nije dobro sortirala u slučaju da se stupac maknuo s početne pozicije (LIB-84)
*	Dodan je novi tip indeksa „E“ (Nastavnik, kratica predmeta, kolegij, opterećenje) (SIS-613)
*	Popravljena je pogreška koja je onemogućavala učitavanje užeg skupa podataka s razredbenog (SIS-397)
*	Prosjek na dopunskoj ispravi sada se ispisuje korištenjem decimalnog zareza (SIS-727)
*	Status obavljenog predmeta sada se mijenja i ekvivalentnom predmetu na drugom dvopredmetnom studiju (SIS-766)
*	Popravljena je pogreška kod koje se u Sumarnim podacima o studentu prva komponenta obavljenog predmeta pojavljivala u popisu nepoloženih predmeta (SIS-966)
*	Poboljšane su provjere prilikom evidencije temelja financiranja za strance (4 i 8) na način da se sada gleda državljanstvo EU umjesto hrvatskog, a popravljeni su i tekstovi pogrešaka (SIS-1026)
*	Na naljepnicama se više ne ispisuju predmeti koji su oslobođeni od polaganja (SIS-1205)
*	Ispravljena je pogreška koja se događa kod izgubljene konekcije s bazom na okvirima sa podrškom za višejezičan unos podataka (SIS-1553)
*	Proširen je popis visokih učilišta u pomoćnoj listi u prozoru Predmet tako da sada pokazuje sva visoka učilišta, a ne samo visoko učilište trenutnog korisnika (SIS-1555)
*	Prošireno je polje za unos naziva države (SIS-1619)
*	Popravljeno je nepotpuno brisanje podataka prilikom brisanja predmeta, sada se brišu i prijave i odjave na ispit (SIS-1625)
*	Ugrađena je provjera upisanog smjera kod evidencije Oslobođenja od izrade diplomskog rada (SIS-1641)
*	Ugrađena je provjera duljine teksta u prozoru Dodatni podaci za Dopunsku ispravu o studiju (SIS-1659)
*	Na obrazac diplomskog zadatka na engleskom jeziku dodan je datum kada je zadatak uručen pristupniku (SIS-1677)
*	Ispravljen je ispis titula na Dopunskim ispravama na engleskom jeziku (SIS-1681)

Lijepi pozdrav,
--
Boris Matijašević,
ISVU Centar potpore, Sektor za informacijske sustave  
 
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce),  www.srce.unizg.hr, tel. 01/616 58 64, fax: 01/616 58 67

-----------------------------------------------------------------------
Ova poruka poslana je pomocu SRCE remaileraMore information about the api mailing list