[API] Upit - rjesenje o promjeni skolarine

Ivan Cesar icesar at tvz.hr
Mon Nov 4 20:55:47 CET 2013


Poštovani,

Prema uputama za REST api za dohvaćanje detaljnih podataka o školarini
probao sam napraviti GET no ne dobivam rezultat iako bi rezultata moralo
biti:

https://www.isvu.hr/api/vu/246/skolarina/student/jmbag/0036430302/rjesenjeopromjeniskolarine/akademskagodina/2013/paralelnistudij/1/nastavnagodina/1

Ako pogledate ovaj rezultat vidjet ćete da bi mi trebao izbaciti barem
nešto:
https://www.isvu.hr/api/vu/246/skolarina/student/jmbag/0036430302/rjesenjeopromjeniskolarine

Spajam se kao korisnik omr.tvz

Unaprijed hvala na odogovru,
Lijep pozdrav,

Ivan Cesar, mag.ing.rac.
Tehničko Veleučilište u Zagrebu
Vrbik 8a
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://list.srce.hr/pipermail/api/attachments/20131104/e8493fa0/attachment.html>


More information about the api mailing list