[API] [isvu-helpdesk #575241] Re: REST API - Dodavanje predmeta na upisni list

Estera Prendivoj Estera.Prendivoj at srce.hr
Mon Nov 4 08:15:53 CET 2013


Poštovani,

Odgovor je isti kao i u prethodnom slučaju, na sljedećem linku možete 
proučiti shemu:
https://www.isvu.hr/api/xsd/upisgodine/upisanipredmet-v1.1.xsd


Ovdje npr. nedostaje 'komponenta' koja je podelement elementa 'izvedba'.

Lijepi pozdrav,

*Estera Prendivoj, mag. ing. inf. et comm. techn.*
Centar potpore ISVU, Sektor za posebne programe
www.srce.unizg.hr <http://www.srce.unizg.hr/>
Sveučilište u Zagrebu, *Sveučilišni računski centar (Srce)*, 
www.srce.unizg.hr <http://www.srce.unizg.hr/>
Estera.Prendivoj at srce.hr <mailto:Estera.Prendivoj at srce.hr>, tel: +385 1 
616 5862, fax: +385 1 616 5867
On 1.11.2013. 20:19, Ivan Cesar wrote:
> Probao sam i s ovim xmlom (takodjer, kombinacije za D - Da i N - Ne, 
> ali istu gresku dobivam:
>
> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
> <upisaniPredmet sifra="83433">
>  <naziv>Nove tehnologije u razvoju društva</naziv>
>  <izvedba redniBroj="1" />
>  <polazeSe>D</polazeSe>
>  <nacinUpisaPredmeta sifra="1" />
>  <semestar redniBroj="1" />
>  <statusUpisanogPredmeta sifra="1" />
> <oslobodjenPolaganja>N</oslobodjenPolaganja>
>  <nacinUnosa oznaka="A">Api</nacinUnosa>
>  <zaPraviloPrijenosa>D</zaPraviloPrijenosa>
> <ulaziUStjecanjeKvalifikacije>D</ulaziUStjecanjeKvalifikacije>
> </upisaniPredmet>
>
> Lijep pozdrav,
>
> Ivan Cesar, mag.ing.rac.
> Tehničko Veleučilište u Zagrebu
> Vrbik 8a
>
>
>
> 2013/11/1 Ivan Cesar <icesar at tvz.hr <mailto:icesar at tvz.hr>>
>
>   Poštovani,
>
>   ISVU sam koordinator za specijalističke studije na TVZu. Imam
>   problem s ISVU REST API sustavom prilikom dodavanja predmeta
>   studentu na upisni list. Sustav mi samo javi grešku internal error
>   500, tako da iz toga ne mogu baš zaključiti što radim krivo.
>
>   Pokušavam provesti upit kao korisnik omr.tvz
>
>   URL na koji šaljem upit je:
>   https://www.isvu.hr/api/vu/246/upisgodine/sifraupisnoglista/1379818/20
>
>   XML podaci su:
>   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
>   <upisaniPredmet sifra="83433">
>    <izvedba />
>    <nacinUpisaPredmeta sifra="1" />
>    <semestar redniBroj="1" />
>    <statusUpisanogPredmeta sifra="1" />
>    <izbornaGrupa />
>    <nacinUnosa oznaka="A">Api</nacinUnosa>
>   </upisaniPredmet>
>
>   Upit ne prolazi niti iz .NET-a niti iz preporučenog POSTMAN
>   plugina za google chrome, pa bih vas molio pomoć.
>
>   Lijep pozdrav,
>
>   Ivan Cesar, mag.ing.rac.
>   Tehničko Veleučilište u Zagrebu
>   Vrbik 8a
>
>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://list.srce.hr/pipermail/api/attachments/20131104/89fea648/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: srcelogo.png
Type: image/png
Size: 1998 bytes
Desc: not available
URL: <http://list.srce.hr/pipermail/api/attachments/20131104/89fea648/attachment.png>


More information about the api mailing list