[API] REST API novosti

Estera Prendivoj Estera.Prendivoj at srce.hr
Thu Feb 14 14:12:29 CET 2013


Pos(tovani,


Na produkciji je nova verzija ISVU REST API-ja.

Novi resurs je katalog Vrsta roka 
(https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/index.html#VrstaRoka).

Promijenjeni resursi su:
  - Popis obaveznih predmeta - Predmeti su sada raspore?eni u semestre 
kao i u nastavnom programu. Iz popisa obaveznih predmeta i popisa 
izbornih grupa i izbornih predmeta sada je moguc'e rekonstruirati 
nastavni program.
  - Popis rezultata usmenog ispita - Ispravljena je gres(ka koja se 
javljala prilikom dohvata ocjena 'P' i 'N'.
  - Detaljni podaci o rezultatu usmenog ispita za studenta - Ispravljena 
je gres(ka koja se javljala prilikom dohvata i evidencije ocjena 'P' i 'N'.

Poboljs(an je tekst opisa pogres(ki koje ISVU REST API vrac'a 
klijentskim aplikacijama.

Ispravljen je dohvat e-mail adresa kod resursa Detaljni podaci o osobi 
(djelatniku).

Juc(er je ISVU REST API prvi puta obradio vis(e od 100.000 zahtjeva u 
jednom danu, toc(nije njih 126.598. Vijest je objavljena na Stranicama 
Srca: 
http://www.srce.unizg.hr/novosti/isvu-rest-api-obradio-vise-od-100000-zahtjeva-u-jednom-danu/22e6ca7d8236bf734c245bd8b0ff9d4a/.


Lijepi pozdrav,
-- 
*Estera Prendivoj, mag. ing. inf. et comm. techn.*
Centar potpore ISVU, Sektor za posebne programe
www.srce.unizg.hr <http://www.srce.unizg.hr/>
Sveuc(ilis(te u Zagrebu, *Sveuc(ilis(ni rac(unski centar (Srce)*, 
www.srce.unizg.hr <http://www.srce.unizg.hr/>
Estera.Prendivoj at srce.hr <mailto:Estera.Prendivoj at srce.hr>, tel: +385 1 
616 5878, fax: +385 1 616 5867
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://list.srce.hr/pipermail/api/attachments/20130214/5cd64eb5/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: srcelogo.png
Type: image/png
Size: 1998 bytes
Desc: not available
URL: <http://list.srce.hr/pipermail/api/attachments/20130214/5cd64eb5/attachment.png>


More information about the api mailing list