Kreiraj list.srce.hr Mailing Listu
Novu listu možete kreirati unošenjem potrebnih informacija u donju formu. Naziv mailing liste bit će korišten kao primarna adresa za slanje poruka na listu, pa bi trebao biti napisan malim slovima. Navedeno nećete moći promjeniti kada kreirate listu.

Također trebate unijeti e-mail adresu početnog vlasnika liste. Jednom kada je lista kreirana, vlasnik liste će biti obavješten, zajedno sa inicijalnom lozinkom liste. Vlasnik liste će tada biti u mogućnosti promjeniti lozinku i dodati ili obrisati dodatne vlasnike liste.

Ako želite da Mailman automatski generira početnu lozinku liste, kliknite na `Da' u donje autogeneriraj polje, i ostavite polje sa početnom lozinkom prazno.

Da biste kreirali nove mailing liste morate imati odgovarajuća prava. Svaki site treba imati lozinku kreatora liste, koju možete unijeti u polje na dnu. Primjetite da administratorska lozinka također može biti korištena za autentikaciju.

Identitet Liste
Naziv liste
Početna adresa vlasnika liste:
Automatski generiraj inicijalnu lozinku liste?
Inicijalna lozinka liste:
Potvrdi inicijalnu lozinku:
Karakteristike Liste
Da li bi novi članovi trebali pričekati prije nego im bude dozvoljeno slanje nemoderiranih poruka na ovu listu? Odgovorite Da da biste ostavili članske poruke dok ih moderator ne odobri.
Početna lista podržanih jezika.

Primjetite da ako ne izaberete najmanje jedan inicijalni jezik, lista će koristiti serverski postavljen jezik i to Hrvatski

Pošalji "lista je kreirana" e-mail vlasniku liste?

Lozinka (autentikacija) kreatora liste:

Vrati se na općeniti pregled liste
Vrati se na administracijski pregled liste
Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered